SELOSTE HENKILÖREKISTERISTÄ

Rekisterin nimi: Asiakastieto – ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Suomen Ruokahyvä Oy, Korvenrannantie 25, 04320 Tuusula

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Asiakaspalvelumme [email protected] vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Lisätietoja antaa tietosuojavastaava Jouni Backman +358405325099 tai [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus: EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Henkilötietojen käsittelyn luonne: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tarkoittaa voimassaolevien palvelusopimuksien yhteyshenkilöiden sekä rekisterin pitäjän markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriä pidetään RuokaHyvä Oy:n tuottamien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista sekä markkinointia varten

  • Palvelusuhteen hoitamiseen (sis. mm. operatiivinen palvelusuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen, RuokaHyvä Oy:n toiminnan sekä palvelun toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen)
  • RuokaHyvä Oy:n vastuullisuuden toteuttamiseksi suhteessa asiakkaisiin sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
  • Suomen RuokaHyvä Oy:llä on oikeus käyttää henkilön tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon ja markkinointiin. Suomen RuokaHyvä Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

 

Henkilötietojen tyyppi: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilötietoja asiakasyritysten sopimusyhteyshenkilöiden, päättäjien, vaikuttajien ja käyttäjien tietoja henkilörekisterin tietosisällön mukaisesti. 

Rekisterin tietosisältö: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilön:

Etu- ja sukunimi
Yrityksen osoite ja y-tunnus
Toimenkuva/työtehtävä

Muut asiakkaaseen liittyvät identifiointitiedot:

  • matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Muut tiedot:

  • asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • tapahtumahistoria

Rekisteröityjen ryhmät: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin rekisteröityjen ryhmät muodostuvat ensi sijaisesti rekisterinpitäjän asiakasvastuullisen henkilökohtaisista kontakteista tai toissijaisesti yrityksen toimialaluokan, liikevaihtoluokan tai henkilön toimenkuvan perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakastietoja siirtyy Suomen RuokaHyvä Oy:lle keskusliikkeiden asiakasrekisteristä. Rekisteriin syntyy tietoa myös rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, heidän työnantajansa ilmoittamana, että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta. Lisäksi rekisteriin syntyy tietoa julkisista tietolähteistä kerätystä aineistosta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa Suomen Asiakastieto Oy:n, YTJ:n tai vastaavista, julkista tietolähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn kesto: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn kesto on sidottu sopimuksen voimassaoloon ja asiakassuhteen luonteeseen. Suomen RuokaHyväOy säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa kuin niitä kohtuullisesti katsotaan tarvittavan mainittuihin tarkoituksiin. Suomen RuokaHyväOy säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tiedon korjaaminen: Henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan toimittamalla ne kirjallisesti osoitteeseen:

Suomen RuokaHyvä Oy, Korvenrannantie 25, 04320 Tuusula.

Kirjallisesti ilmoitettuna asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat. Nimi, yritys ja yhteystiedot

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Suomen RuokaHyvä Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse [email protected], tai kirjallisesti osoitteeseen:

Suomen RuokaHyvä Oy, Malminkaari 5, 00700 Helsinki.

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi, yritys ja yhteystiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei ole. Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei ole.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa. Rekisteriin pääsy on suojattu salasanoin ja sinne on pääsy vain rekisterin käsittelyyn oikeutetuilla, salassapitovelvollisuuden alaisina toimivilla henkilöillä. Rekisteri on sijoitettu kulunvalvottuun ja / tai muuten lukittuun / suojattuun tilaan.

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Suomen RuokaHyväOy:stä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa.

Suomen RuokaHyväOy:n järjestelmäalihankkijoilla on pääsy rekisteriin tarvittavin osin.

Rekistereitä käytetään ainoastaan salattujen ja suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Mikäli rekisteri on toisen toimijan verkossa, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tapahtuu aina salattua yhteyttä käyttäen.

Evästeet: Suomen RuokaHyväOy käyttää sivustoillaan evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Herkkutilan kerää evästeiden avulla anonyymisti tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Herkkutilan käyttää evästeitä kävijätilastojen tuottamiseen sivustoanalytiikkaohjelmiston avulla sekä uudelleenmarkkinoinnin toteuttamiseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Uudelleenmarkkinoinnissa henkilölle voidaan näyttää mainoksia perustuen hänen selaushistoriaansa.

Muut ehdot: Muilta osin noudatamme Kaupan Liiton–Erityisehtojenmukaisia ehtoja.